Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις Προμήθειες και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΑΙ)

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
250 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Τσάκωνας Μιχάλης | Απόφοιτος Μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και κάτοχος BSBA Marketing από το Western International University (London). Η 25ετής επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει διοικητικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Διοίκηση Εφοδιαστικής αλυσίδας, στις Προμήθειες και την Διαχείριση Λειτουργιών. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων με 10ετη εμπειρία στην δια βίου μάθηση στις επιχειρήσεις. Κάτοχος πιστοποίησης ως European Logistician από Ευρωπαϊκό Οργανισμό Logistics και Project Manager (Μεθοδολογία PRINCE2).

Σκοπός:

 

Το σεμινάριο εμβαθύνει στη σφαίρα των αναδυόμενων τεχνολογιών, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να φέρουν επανάσταση στις λειτουργίες προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραματίζουν τεχνολογίες όπως η AI, το blockchain, το IoT και η ανάλυση δεδομένων στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

 

Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν:

 • Το τοπίο του digital disruption: Κατανόηση του μετασχηματιστικού αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στις προμήθειες και τις λειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Την Στρατηγική ενοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης: Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της ακρίβειας των προβλέψεων.
 • το Blockchain για διαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού: Διερεύνηση των δυνατοτήτων του blockchain να καθιερώσει ορατότητα, ιχνηλασιμότητα και λογοδοσία από άκρο σε άκρο στις αλυσίδες εφοδιασμού.
 • Τους Έξυπνους αισθητήρες και το IoT στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Χρήση συσκευών και αισθητήρων IoT για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, προληπτική συντήρηση, και βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων.
 • Την συνεργασία προμηθευτών επόμενης γενιάς: Ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με προμηθευτές μέσω ψηφιακών πλατφορμών και τεχνολογιών.
 • Την λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για εκτελεστική ηγεσία: Αξιοποίηση της ανάλυσης δεδομένων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε εκτελεστικό επίπεδο.

 

 

Στόχος:

 

 Οι συμμετέχοντες θα είναι εξοπλισμένοι για να:

 • Κινηθούν στο εξελισσόμενο τοπίο των αναδυόμενων τεχνολογιών και τις επιπτώσεις τους στις προμήθειες και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Ενσωματώσουν στρατηγικά την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και την ανάλυση δεδομένων για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.
 • Αξιολογήσουν τις δυνατοτήτες του blockchain για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις αλυσίδες εφοδιασμού.
 • Χρησιμοποιήσουν συσκευές IoT και έξυπνους αισθητήρες για να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση αποθεμάτων και να βελτιώσουν την ορατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ενισχύσουν την συνεργασία και την επικοινωνία των προμηθευτών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και τεχνολογιών.

 

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

 Μέσω ενός συνδυασμού brainstorming , συζητήσεων υψηλού επιπέδου, περιπτωσιολογικών μελετών και διαδραστικότητας, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και θα αναπτύξουν μια στρατηγική προοπτική για την αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών στις προμήθειες και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού.

 

Απευθύνεται σε :

 • Ανώτερα Στελέχη Προμηθειών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Γενικοί Διευθυντές Προμηθειών (CPOs)
 • Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics
 • Διευθυντές Τεχνολογίας (CTOs)
 • Ομάδες Υπεύθυνες για τις Προμήθειες και την Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

Θεματολογία:

 • Ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος των αναδυόμενων τεχνολογιών στις προμήθειες και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Οι τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.
 • Ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης για τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.
 • Αξιολόγηση κινδύνου και βελτιστοποίηση απόδοσης με AI
 • Κατανόηση της τεχνολογίας blockchain και των εφαρμογών της στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ενίσχυση της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και της λογοδοσίας μέσω
 • Εφαρμογή blockchain στις λειτουργίες προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Εξερευνώντας το Internet of Things (IoT) και το ρόλο του στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Χρήση έξυπνων αισθητήρων για παρακολούθηση, παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Μελέτες Περίπτωσης που παρουσιάζουν την επιτυχή εφαρμογή στρατηγικών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

 

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.