Effective Business Plan

Σύνταξη & Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 27 Μαΐου 2024
Διάρκεια
13.5 hours
Κόστος
370 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ζερίτης Γιώργος | BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS – CGMCA International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο – Business Plan – αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και διοίκησης των επιχειρηματικών μονάδων, θεμελιώδες εργαλείο για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προοπτικών και δράσεων, την επικοινωνία – συντονισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Λίγοι τομείς του επιχειρείν προσελκύουν τόση προσοχή όσο τα νέα εγχειρήματα, και λίγες πτυχές των νέων εγχειρημάτων προσελκύουν τόση προσοχή όσο το Business Plan. Συχνά, θα έχουμε μόνο μια ευκαιρία για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Σχεδιάσαμε ένα εντατικό Πρόγραμμα – πρακτικό Οδηγό για στελέχη και επιχειρηματίες, στο οποίο παρουσιάζουμε αναλυτικά τη συλλογιστική, τα δομικά στοιχεία και τη βήμα προς βήμα μεθοδολογία εκπόνησης ενός πειστικού, συνεκτικού και λειτουργικού Επιχειρηματικού Σχεδίου. Εξοικειωνόμαστε με τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές κατάρτισης του Σχεδίου, αναδεικνύοντας, ανά στάδιο σύνταξης, τα σημεία-κλειδιά και τους αλληλεξαρτώμενους παράγοντες που θα κρίνουν την αποδοχή του αλλά και την επιτυχή υλοποίηση του. Επιπλέον, με τη βοήθεια του Excel, θα εξασκηθούμε στην αναγκαία χρηματοοικονομική ανάλυση και υπολογισμούς του Business Plan, συνθέτοντας το οικονομικό αποτύπωμα των βασικών επιχειρηματικών παραμέτρων μιας πραγματικής επιχείρησης (Case Analysis). Είτε ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση (start-up), αναζητάτε χρηματοδότηση για επέκταση των δραστηριοτήτων σας ή προτείνετε μια νέα δραστηριότητα σε ένα εταιρικό τμήμα, η εκπαίδευση αυτή θα είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική στις προσπάθειές σας. Ειδικότερα, θα σας βοηθήσει να:
 • εξετάζετε κριτικά τις επιχειρηματικές ιδέες και τις υποκείμενες υποθέσεις σας, να αιτιολογείτε και να επικυρώνετε την βιωσιμότητά τους πριν ξεκινήσετε την υλοποίησή τους, και να επενδύετε σε αυτές με τις καλύτερες προϋποθέσεις επιτυχίας
 • μεταφράζετε τις επιμέρους δράσεις/στόχους σε οικονομικά δεδομένα και λογαριασμούς
 • δημιουργείτε ένα σωστά δομημένο, ποιοτικά και ποσοτικά τεκμηριωμένο επιχειρηματικό Σχέδιο, προσαρμοσμένο στην επιχείρηση και τις επιδιώξεις σας, και να εξηγείτε αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση σε τρίτους τα κύρια στοιχεία του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Επιχειρηματίες
 • Product Manager

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 13 ώρες και 30 λεπτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A.   Το Πλαίσιο του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
 • «Μέτρηση» του επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
 • Αναγνώριση & Αξιολόγηση «Ευκαιρίας»
 • Στρατηγικές δημιουργίας Αξίας – Διαστάσεις Ανταγωνιστικότητας
 • Στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Β.   Διάρθρωση Business Plan
 • Βασικοί Άξονες και Αρχές Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Στάδια και «σημεία-κλειδιά» στην πορεία Κατάρτισης
 • Η σημασία της Επιτελικής Σύνοψης – Executive Summary
 • Επισκόπηση Επιχείρησης – Σκοπός, Track record, Στόχοι
 • Προβολή Διακριτών Ικανοτήτων & Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων
 • Δημιουργώντας την Πρόταση Αξίας – Value Proposition
 • Ανάλυση Αγοράς & Ανταγωνιστική Τοποθέτηση – Market Positioning
 • Στρατηγική & Πλάνο Marketing
 • Στόχοι & Πολιτική Πωλήσεων. Προβλέψεις Πωλήσεων & Margins
 • Παράγοντες Επιτυχίας (Success Factors) & Σημεία Σταθμοί (Milestones)
 • Management Summary. Διοικητική Ομάδα & Δομή, Προϋπολογισμός HR
 • Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικού Πλάνου – Financial Plan
 • Βασικές Υποθέσεις & Παραδοχές – Key Assumptions
 • Ανάγκες Χρηματοδότησης, Cash Flow & Debt capacity
 • Δημιουργία Pro-forma Καταστάσεων Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμιακών Ροών
 • Υπολογισμός Νεκρού Σημείου, Οικονομικοί Δείκτες
 • Χρήση Παραρτημάτων – Appendices
 • Outside-in Αξιολόγηση Σχεδίου. Συμπεράσματα, χρήσιμες Συμβουλές

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.