Διοίκηση Προμηθειών – Procurement Management

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
180 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Τσάκωνας Μιχάλης | Κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και BSBA Marketing από το Western International University (London). EJLog, Senior Business and Logistics Consultant με εμπειρία στην δια βίου μάθηση ενηλίκων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το σεμινάριο στοχεύει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Τμήματος Προμηθειών, στοχεύοντας στην μείωση του κόστους των αγορών, την αριστοποίηση των αποθεμάτων αλλά και την βελτίωση της ποιότητας των υλικών ή και υπηρεσιών. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη των Προμηθευτών, μέσω της Αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, με εργαλεία αξιολόγησης και χρήση οικονομικών δεικτών αλλά και με βάση τις 8 Αρχές της Ποιότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων προμηθειών, διοικητικά στελέχη προμηθειών και όλους όσους συνεργάζονται με το τμήμα προμηθειών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Βασικές αρχές του τμήματος Προμηθειών – Στόχοι
 • Η Σημασία και ο Ρόλος των Προμηθειών
 • Προβλήματα και Κίνδυνοι
 • Εντοπισμός και Διαχείριση Κινδύνων / Risk Assessment
 • Οι Σχέσεις με τους Προμηθευτές
 • Οι 8 Αρχές της Ποιότητας
 • Η Διαχείριση του Κόστους
 • Μοντέλα Πρόβλεψης Αναγκών / Τρόποι Επιλογής και Αξιολόγησης
 • Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας / Σημείο Αναπαραγγελίας
 • Η αρχή του Pareto στο Τμήμα Προμηθειών
 • Οι «Σπατάλες» και τα «απόβλητα» της Λιτής Διοίκησης
 • Καθορισμός Απαιτήσεων – RFI, RFQ,RFP
 • Η Επιλογή και οι Τρόποι Αξιολόγησης των Προμηθευτών
 • Η Οικονομική Αξιολόγηση / Αριθμοδείκτες
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών
 • Η Διαπραγμάτευση
 • Η μη λεκτική επικοινωνία
 • Τα στάδια της διαπραγμάτευσης
 • Η Εναλλακτική Επιλογή (BATNA)
 • Συμβάσεις / Δομή και Περιεχόμενο
 • ‘Όροι Αγοραστή – Πωλητή INCOTERMS
 • Καλές Πρακτικές για σωστή συνεργασία με τους Προμηθευτές
 • Δείκτες Μέτρησης απόδοσης Προμηθευτών (KPIs).

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.