Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Επιστήμονας Στατιστικής | Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα με ειδίκευση στις Ηλεκτρονικές Προμήθειες

Στόχος του Σεμιναρίου:

Παρουσίαση της Νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση του Θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και η Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

 

Ημερομηνία Έναρξης:

 Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 | 17:30 – 21:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

Θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
 • Είδη συμβάσεων (Απευθείας Ανάθεση – Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί)
 • Έγγραφα της σύμβασης
 • Εγγυήσεις
 • Κριτήρια Ανάθεσης
 • Περιεχόμενα φακέλων προσφοράς
 • Υπόδειγμα Διακήρυξης
 • Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
 • Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά Μέσα
 • Βασικά στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.