Time και Stress Management

Κέρδισε χρόνο | Γίνε πιο αποτελεσματικός | Διαχειρίσου θετικά το stress σου!

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια
16 hours
Κόστος
260 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relations. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντικό πρώην στέλεχος μεγάλης Ελληνικής τράπεζας με εκπαιδευτική Εμπειρία πάνω από 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά σεμινάρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης προσωπικών & διαπροσωπικών διοικητικών ικανοτήτων (Personal & Relationship Management) καθώς και Εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Να  βοηθήσει  τον  κάθε  εργαζόμενο,  ανεξαρτήτως  του  ιεραρχικού  του  επιπέδου  και  της  ειδικότητάς  του,  να  αντιληφθεί  την  σημασία  της  αποτελεσματικότερης  διάθεσης  του  χρόνου  του  και  στη  συνέχεια  να  βελτιώσει  τα  αποτελέσματα  της  δουλειάς  του  με   τις  πιό  κατάλληλες  πρακτικές  τεχνικές  διαχείρισης  του  χρόνου  του. Να βοηθήσει τον κάθε εργαζόμενο, αφού διαγνώσει και κατανοήσει πρώτα τις διαφορετικές αιτίες που του προκαλούν stress εντός και εκτός εργασιακού χώρου, να  αντιληφθεί  τις  επιπτώσεις  &  τις  παρενέργειες  του  για  τον ίδιο, και στη συνέχεια να του προτείνει τους καταλληλότερους τρόπους της   αποτελεσματικότερης διαχείρισής του. Οφέλη: Με  την  ολοκλήρωση  του  σεμιναρίου,  οι  συμμετέχοντες  θα  μπορούν:
 • Να ιεραρχούν τα καθημερινά τους καθήκοντα με βάση τι είναι σημαντικό και τι επείγον.
 • Να διακρίνουν πρακτικά τη διαφορά της ικανότητας  από  την αποτελεσματικότητα,  δηλαδή  να  αντιλαμβάνονται  στην   πράξη,  ότι  άλλο  πράγμα  είναι  να  θεωρούμαι   ικανός  και  άλλο  να  είμαι  αποτελεσματικός.
 • Να  υλοποιούν  στον  προβλεπόμενο  χρόνο  τις  απαιτήσεις  των  προϊσ/μένων  τους
 • Να  ικανοποιούν  αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των, τυχόν, πελατών τους, ανάλογα  με  την  επιτυχημένη  διάγνωση  του  προσωπικού  τους  προφίλ.
 • Να  μην  δίνουν  αφορμές  για  αρνητικά  &  δυσμενή   σχόλια  είτε  εκ  μέρους  των προϊσταμένων  είτε  των  πελατών τους.
 • Να αποβάλλουν αρνητικές συνήθειες, που έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή αποτελέσματα  στη  διαχείριση  των  διάφορων  παραγόντων  που  αναπτύσσονται  στην  εργασία  τους.
 • Να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνικές της επιτυχημένης διαχείρισης του χρόνου τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)
 • Διευθυντές Διασφάλισης Ποιότητας
 • Διευθυντές Παραγωγής
 • Τεχνικούς Διευθυντές (ΙΤ Managers, CTO’s)
 • Στελέχη Δ/νσης Προμηθειών
 • Logistics Managers

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 16 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γνωρίζω  τις  απαντήσεις  στο  καθημερινό  μάνατζμεντ  του  χρόνου  μου, προκειμένου  να  γίνω   πιο  αποτελεσματικός; Ποιοί  είναι  οι  «χρονοκλέφτες»  και  οι  “παγίδες” στη  διαχείριση  του χρόνου μου; Γιατί ενώ είμαι εργατικός–δραστήριος–ευσυνείδητος & πρόθυμος, συχνά δεν ολοκληρώνω στην ώρα τους τους στόχους μου, με αποτέλεσμα οι προϊστάμενοι ή και οι πελάτες μου να έχουν συχνά  παράπονα  από  την  εργασιακή  μου  απόδοση; Είναι  θέμα  γνώσεων  &  ικανοτήτων  ή  κυρίως  των  συνηθειών  &  της  νοοτροπίας  μου; Μήπως,  τελικά,  είμαι  μόνο  ικανός  και  όχι  αποτελεσματικός;  Τι  είναι  πιο  σημαντικό; Ποιά είναι τα κριτήρια της κατάλληλης ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των στόχων μου; Ποιό είναι ακριβώς το πρόβλημα:  Ο χρόνος μου ή εγώ με τον τρόπο που τον διαχειρίζομαι; Επαγγελματικές  πρακτικές  &  Time  Management
 • Προγραμματισμός,  τοποθέτηση   και   ιεράρχηση  καθηκόντων
 • Τι  με συμφέρει επαγγελματικά;  Να  προλαμβάνω  έγκαιρα  τα  σημαντικά  ή  να  τρέχω  εκ  των  υστέρων  να  διορθώνω  τα  προβλήματά  μου  “πυροσβεστικά”;
 • Ποιάς  σχολής  είμαι;  Της  πρόληψης  ή  της  καταστολής;
 • Γιατί ο  προγραμματισμός  συνδέεται με το σημαντικό ενώ η ανυπαρξία του με το επείγον;
 • Ποιά  είναι  τα  στάδια  του  προγραμματισμού  και  ποιά  τα  κριτήριά  του;
 • Ποια απαραίτητα χαρακτηριστικά πρέπει να περιλαμβάνει η τοποθέτηση των στόχων μου;
 • Τι  σημαίνει  “s m a r t”  στους  στόχους  μου  και  γιατί  επιβάλλεται  η  εφαρμογή του;
 • Ανάθεση –  εκχώρηση  αρμοδιοτήτων 
 • Ποιοι  είναι  οι  μύθοι  της  εκχώρησης  αρμοδιοτήτων;
 • Είτε  είμαι  προϊσ/μενος  είτε  υφισ/νος  με  συμφέρει  η  εκχώρηση  αρμοδιοτήτων;
 • Αν  είμαι  προϊστάμενος,  μήπως  αγνοώ  ότι  η  δουλειά  μου  δεν  είναι  απαραίτητα  να  τα  κάνω  όλα  μόνος  μου  αλλά  να  φροντίζω  να  γίνονται  όλα;
 • Αν  είμαι  συγκεντρωτικός,  γνωρίζω  γιατί  πρέπει  να  το  αντιμετωπίσω  και  πως;
 • Γνωρίζω  την  διαφορά  μεταξύ  της  κατάλληλης  εκχώρησης  και  του “ξεφορτώματος” αρμοδιοτήτων  ή  του “δεξιού  μου  χεριού”;
 • Ποιες  είναι  οι  προϋποθέσεις  και  οι  κατάλληλες  τεχνικές  για  την  επιτυχημένη υλοποίηση  της  εκχώρησης;
 • Αναβλητικότητα –  Τελειομανία  &  λοιπές  ακατάλληλες  συμπεριφορές
 • Ποιοι  είναι  οι  λόγοι  και  οι  συνέπειες  της  αναβλητικότητάς  μου;
 • Ποιος  είναι  ο  κατάλληλος  τρόπος  να  την  αντιμετωπίσω;
 • Αν, τυχόν, είμαι τελειομανής, θεωρώ ότι επιφέρει πάντοτε θετικά αποτελέσματα στη  δουλειά  μου;
 • Ξεχωρίζω  την  επιθυμητή  τελειομανία  από  την  ανεπιθύμητη;
 • Ποια  είναι  τα  κριτήρια;
 • Τρόποι  αντιμετώπισης  της  τελειομανίας,  ώστε  να  θεωρείται  χρήσιμη  συμπεριφορά.
 • Άλλες επιβαρυντικές  συμπεριφορές, συνήθειες  και  νοοτροπίες, όπως: πολυπραγμοσύνη, εφησυχασμός, πίεση, βιασύνη, ακατάλληλη επικοινωνία, κυκλοθυμικότητα, προκατάληψη, υπέρμετρη φιλοδοξία, αδιαφορία και ασυνέπεια για τα μελλούμενα.
 • Πότε  &  πως  μπορούμε  να  λέμε  όχι  στις  επιπλέον  δουλειές;
 • Ποιες  είναι  οι  δυσκολίες  & οι  κυριότεροι  λόγοι  που  δεν  λέμε  ποτέ  όχι  σε  αυτές;
 • Μήπως  αν  είμαι, πάντα,  το “καλό  παιδί”  πρέπει  να  ξανασκεφτώ  τις  συνέπειες;
 • Κατάλληλοι  τρόποι  να  λέμε  το  όχι  ευγενικά  μεν,  αποτελεσματικά  δε.
 • Γιατί  έχει  σημασία  να  μην  απορρίπτουμε  ποτέ  τον  άλλο, παρά  μόνο  το  αίτημά  του;
 • Ποια  είναι η  ουσιώδης  διαφορά  μεταξύ  τους  και  πως  αυτή  αποτυπώνεται  πρακτικά  στην  επικοινωνία  μας  μαζί  του;
 • Επαγγελματικές   καθημερινές   συνήθειες  &   Τίme  Management
 • Θέματα  καθημερινής  προσωπικής  οργάνωσης.
 • Διαχείριση  εισερχόμενης  αλληλογραφίας –  emails – εκκρεμοτήτων.
 • Πως  αποφεύγω  τους  ανεπιθύμητους  επισκέπτες;
 • Η  «ανοικτή  πόρτα»  και  η  αντιμετώπισή της.
 • Πως  μπορώ  να  μειώνω  ταξίδια  και  μετακινήσεις,  μόλις  περάσει  η  πανδημία;
 •  Συσκέψεις  –  συνεδριάσεις  –  συμβούλια   (meetings)  &  Time   Management
 • Για  ποιους  λάθος  λόγους  σπαταλάμε  συνήθως  τον  χρόνο  μας  στις  συσκέψεις;
 • Η  συμβολή  των  σύγχρονων  ψηφιακών «εργαλείων» στην  επιτυχέστερη  διαχείρισή  τους.
 • Τι  πρέπει  να  περιλαμβάνει  το  επιτυχημένο  management  των  συσκέψεων;
 • Ποιά  είναι  η  σημασία  της  ατζέντας  και  των  πρακτικών;
 • Ποια  πρέπει  να  είναι  η  ευθύνη  και  τα  καθήκοντα  του  προεδρεύοντος;
 • Αν  είμαι  απλό  μέλος  τι  οφείλω  να  γνωρίζω  πριν  πάω  στις  συσκέψεις;
 • Ζητήματα  αυτοπειθαρχίας  &  ελέγχου  του  χρόνου  μου
 • Αν είμαι στέλεχος, πώς επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τον χρόνο τον δικό μου & των άλλων  συνεργατών μου ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας, της παρακίνησης – καθοδήγησης, της συνεργασίας  και  της  λήψης  αποφάσεων  εκ  μέρους  μου;
 • Ποιός  είναι  και  τι  ρόλο  παίζει  ο  προσωπικός  “ενεργειακός  μου  κύκλος”;
 • Η  σημασία  της  κατάλληλης  επικοινωνίας  ανάλογα  με  το  άτομο  που  απευθύνομαι.
 • Γιατί,  τελικά,  η  επαγγελματική  μου  επιτυχία  και  εξέλιξη  εξαρτάται  πρώτα  από  όλα από  την  καταλληλότερη  διοίκηση  του  δικού  μου  εαυτού;
Stress Management
 • Φύση  του  stress.
 • Πως  δημιουργείται  και  τι  δημιουργεί;
 • Ποια  η  διαφορά  του  stress  από  το  άγχος;
 • Γιατί  δεν  είναι  σωστό  ότι  το  stress  είναι  πάντα  δημιουργικό;
 • Γιατί  είναι  πια  μύθος  ότι  το  stress  υποδηλώνει  επαγγελματική  καταξίωση;
 • ιατί  τα  αποτελέσματα  της  απόδοσης  των  stressαρισμένων  ατόμων  συχνά  είναι  αντιστρόφως  ανάλογα  με  την  εργατικότητα  και  την  ευσυνειδησία  τους;
 • Αιτίες  δημιουργίας  στο  εργασιακό  και  προσωπικό  περιβάλλον.
 • Σύνδεση  stress  και  παραγωγικότητας.
 • Συνέπειες  του  stress  για τον εργαζόμενο  και  επιπτώσεις  του  για  την  επιχείρηση.
 • Ποια η διαφορά του μόνιμου από το περιστασιακό stress;
 • Stress  οφειλόμενο  στην  προσωπικότητα  του  εργαζόμενου.
 • Kατανόηση  και  διάγνωση   ατομικών  διαφορών  και  προσωπικοτήτων.
 • Stress  και  σύνδεση  με  προσωπικότητα  τύπου  Α  και  τύπου  Β.
 • Ποια  άτομα  ανήκουν  στην  «ομάδα  υψηλότερου  κινδύνου»;
 • Τι  είναι  το  «ευστρές   και  το  ντιστρές»;
 • Ποια  είναι  η  σωστή  ένταση  του  stress;
 • Τεστ  διάγνωσης  όλων  των  προαναφερθεισών  περιπτώσεων.
 • Το  stress  ανακουφίζεται  ή  επιβαρύνεται  από  τις  συνήθειες  της  ζωής;
 • Το  stress  είναι  καλύτερο  να  προλαμβάνεται  ή  να  καταστέλλεται;
 • Πώς  ελέγχεται  και  πως  αντιμετωπίζεται  το  stress;
 • Αναγνώριση  &  εμπειρία  πρόδρομων  φαινομένων  &  συμπτωμάτων  εκδήλωσής  του.
 • Τι  μέτρα  για  την  διαχείριση  του  λαμβάνουν  οι  επιχειρήσεις;
 • Παρόλα αυτά  γιατί   είναι  αποτελεσματικότερο  να  το  αντιμετωπίζει  το  ίδιο  το  άτομο;
 • Γιατί  ενώ  είναι  φυσιολογική  πλέον  συνέπεια  για  τους  εργαζομένους  η  αύξηση του  stress,  οι  προκαλούμενες   διαταραχές  του  μας  πιάνουν  απροετοίμαστους;
 • Εργασιακή  εξουθένωση – burnout  εργαζομένων  και  τρόποι  αντιμετώπισής  του.
 • Πώς  μπορεί  να  γίνει  πιο  δημιουργικό  για  τον  εαυτό  μας  και  την  επιχείρηση;
 • Σε  εργασιακό  επίπεδο  η  σημασία  της  αποτελεσματικότερης  διαχείρισης  του  χρόνου μας,  του  καθορισμού  προτεραιοτήτων  και  των  καθημερινών  δραστηριοτήτων  μας.
 • Σε  προσωπικό  επίπεδο  η  σημασία  της  ανάπτυξης  αυτοπροστασίας  &  σχεδίου  δράσης.
 • Πρόληψη,  διαχείριση   και  αποτροπή  του  σε  ατομικό  και  ομαδικό  επίπεδο.
 • Καλλιέργεια  βιωματικών  και  υγιών  τρόπων  αντιμετώπισης  και  στάσης  ζωής.
 • Τεχνικές  μείωσης – εξάλειψης  του  stress  στην  εργασία  και  στην  προσωπική  ζωή.
 • Διατήρηση  ισορροπίας  επαγγελματικής  και  προσωπικής  ζωής.
Ασκήσεις  ατομικές  και  ομαδικές  –  Case  studies  σε  όλες  τις  ενότητες.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.