Συναισθηματική Νοημοσύνη – EQ

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024
Διάρκεια
8 hours
Κόστος
160 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relations. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντικό πρώην στέλεχος μεγάλης Ελληνικής τράπεζας με εκπαιδευτική Εμπειρία πάνω από 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά σεμινάρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης προσωπικών & διαπροσωπικών διοικητικών ικανοτήτων (Personal & Relationship Management) καθώς και Εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :
 • Να αναπτύξουν την νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στους χώρους εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Να μεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές σε εργαζόμενους όλων των επιπέδων.
 • Να εστιάσουν στις κατάλληλες συμπεριφορές των εργαζομένων.
 • Να βελτιώσουν τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.
Οφέλη: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την ιεραρχική τους θέση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Υφιστάμενοι: να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
 • Προϊστάμενοι: να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.
 • Εξυπηρέτηση πελατείας: να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς προς τους πελάτες τους.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Πωλητές
 • Διευθυντές HR
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Διευθυντές τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
 • Σύμβουλοι εξυπηρέτησης πελατών
 • Διευθυντές Διασφάλισης Ποιότητας
 • Αποφοίτους Οικονομικών και λογιστικών σχολών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαφορά Intellectual Intelligence (Ι.Q.) από Emotional Intelligence (E.Q.)
 • Τι σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
 • Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας (Ι.Q.)
 • Tι είναι το E.Q. (Emotional Intelligence);
 • Ποιος είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης (I.Q);
 • Ποια είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης (κατά Gardner;)
 • Ποια είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (κατά Goleman;)
 • Test διάγνωσης.
Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Ένα νέο μοντέλο μάθησης.
 • Πέρα από την κατάρτιση και την εξειδίκευση η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας.
 • Τι προτιμούν οι εργοδότες; Περισσότερο I.Q. ή E.Q. ;
 • Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις και στην ποιότητα;
 • Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά;
 • Τι είναι πιο χρήσιμο για τον εργαζόμενο σήμερα; Το I.Q. ή το E.Q. ;
 • Τεστ ευφυΐας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
 • Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι επαγγελματικά και ευτυχείς προσωπικά;
 • Η σημασία της επιλογής και η καταλληλότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα του εργαζόμενου
 • Η σημασία για ένα οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων.
Η πρακτική σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή μπορεί να βελτιώνεται & πώς;
 • Η σημασία του Ολικού Μυαλού
 • Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών & γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q.
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q.
 • Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
 • Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
 • Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
 • Τι είναι η συναισθηματική ικανότητα;
 • Ταυτίζονται Συναισθηματική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
 • Proactive ή reactive χαρακτήρες;
 • Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής
Σε ποιες επαγγελματικές λειτουργίες δίνει πλεονέκτημα η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
 • Πως συμβάλλει η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εξυπηρέτηση  Πελατείας;
 • Σε τι οφείλεται η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση  πελατείας;
 • Η σημασία του αυτοελέγχου των αντιδράσεών μας και της διαχείρισης του θυμού μας.
 • Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην σωστή αντιμετώπιση των πελατών μας.
 • Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
 • Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς.
 • Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης.
 • Γιατί είναι  κρίσιμη λειτουργία για τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους του, τους επιχειρηματίες και τους πελάτες τους;
 • Τι  ρόλο  παίζει  η  Συναισθηματική Νοημοσύνη του  προϊσταμένου  και  πως  αυτή συμβάλλει στην  ενδυνάμωση των υφισταμένων  του;
 • Ποιότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Γενικότερες λειτουργίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
Ασκήσεις – Cases

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.