Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών

Αντιμετώπιση Παραπόνων – Αντιρρήσεων - Συγκρούσεων

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
200 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relations. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντικό πρώην στέλεχος μεγάλης Ελληνικής τράπεζας με εκπαιδευτική Εμπειρία πάνω από 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά σεμινάρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης προσωπικών & διαπροσωπικών διοικητικών ικανοτήτων (Personal & Relationship Management) καθώς και Εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους θέση ή ειδικότητα, που έρχονται σε διαπροσωπική ή τηλεφωνική επαφή με πελάτες τους, να βελτιώσουν με τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους τις προσωπικές τους ικανότητες στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση που παρέχουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τα τυχόν παράπονα – αντιρρήσεις – συγκρούσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Πωλητές
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σύμβουλοι εξυπηρέτησης πελατών
 • Προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων
 • Διευθυντές Διασφάλισης Ποιότητας
 • Στελέχη Διαχείρισης Παραγγελιών & Μεταφορών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 12 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Γιατί ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών;
 • Τι  σημαίνει  ποιοτική  εξυπηρέτηση  πελατών;
 • Τι  σημαίνει  ικανοποιημένος  πελάτης;
 • Αυτό  που  νομίζω  εγώ  ως  εργαζόμενος  ή  αυτό  που  θεωρεί  εκείνος;
 • Ποια  είναι η διαφορά της εκλαμβανόμενης ως καθημερινή εξυπηρέτηση του πελάτη από  την  πελατοκεντρική  προσέγγισή  του;
 • Τι περιλαμβάνεται στην πελατοκεντρική κουλτούρα μίας επιχείρησης και των εργαζομένων της;
 • Ποιές  είναι  οι  παραδοσιακές  και  ποιες  οι  σύγχρονες  αξίες  στην  εξυπηρέτηση  του
 • Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από την κατάλληλη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Τι μας θυμίζει ο Pareto για την εξυπηρέτηση πελατείας;
 • Οι μύθοι στην εξυπηρέτηση πελατείας.
 • Τι σημαίνει κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά από πλευράς εργαζομένου;
 • Ποιος είναι ο ρόλος του εργαζόμενου στην εξυπηρέτηση πελατείας;
 • Αρκούν για την εξυπηρέτηση του πελάτη τα προϊόντα-υπηρεσίες, οι τιμές, οι εγκαταστάσεις  και  το  δίκτυο  μίας  εταιρίας;
 • Τι σημαίνει για μένα σαν εργαζόμενος να νοιώθω σημαντικός στην δουλειά που κάνω;
 • Τον σημαντικότερο ρόλο για να είμαι επιτυχημένος στην εξυπηρέτηση «παίζει» κυρίως  το  βιογραφικό  μου;
 • Μήπως λειτουργούμε ως εμπόδιο έστω και άθελά μας, αντί για βοήθεια στην αποτελεσματικότερη  εξυπηρέτηση  της  πελατείας  μου;
Τα Στάδια στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Ποιές είναι οι στιγμές της αλήθειας (Moments of truth) στην εξυπηρέτηση;
 • Τι περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατείας;
 • Το πλέγμα της ποιότητας στην εξυπηρέτηση στους εργασιακούς χώρους.
 • Πώς διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης;
 • Τι αναμένουν οι πελάτες από την εξυπηρέτησή τους;
 • Πώς διαμορφώνονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους;
 • Είναι σωστό να θεωρούμε τον πελάτη μας ως ένα «νούμερο» στο πελατολόγιο μας;
 • Πως ο κάθε πελάτης νιώθει σημαντικός στην εξυπηρέτηση που του αποδίδεται;
 • Τύποι συμπεριφοράς πελατών & ανάλογη με τα χαρακτηριστικά αντιμετώπισή τους.
 • Οι ιδιαιτερότητες της ποιότητας εξυπηρέτησης στους εργασιακούς χώρους.
 • Ποια είναι τα συνήθη λάθη που δημιουργούν δυσαρεστημένους πελάτες;
 • Πως μεταστρέφουμε γενικότερα την αρνητική μας συμπεριφορά σε θετική;
 • Τι περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατείας;
 • Φάσεις ποιοτικής εξυπηρέτησης.
 • Πως συμβάλλουμε ως εργαζόμενοι στην δημιουργία αφοσιωμένων και «πιστών» πελατών;
 • Ποια η σημασία όχι μόνο της δημιουργίας τους αλλά και της διατήρησής τους;
Ποιοτική Αντιμετώπιση Παραπόνων – Αντιρρήσεων – Συγκρούσεων
 • Γιατί οι πελάτες σήμερα γίνονται διαρκώς πιο δύσκολοι και πιό «άπιστοι»;
 • Ποιά είναι συνήθως τα παράπονα των πελατών μας και πως δημιουργούνται;
 • Πόσοι από τους δυσαρεστημένους πελάτες διαμαρτύρονται;
 • Γιατί πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παράπονα των πελατών μας;
 • Τι σημαίνει για την εταιρία η μη επιστροφή του δυσαρεστημένου πελάτη;
 • Γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας για την ευημερία μίας επιχείρησης ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπόνων ακόμα και των διαφωνιών ή/και των συγκρούσεων;
 • Ποια είναι τα στάδια της επαγγελματικής αντιμετώπισης των παραπόνων του πελάτη;
 • Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων – αντιρρήσεων – συγκρούσεων με πελάτες.
 • Ποια είναι η μακροπρόθεσμη επίπτωση για την επιχείρηση της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους;
 • Γιατί ορισμένοι από τους πελάτες είναι πιό δύσκολοι και πως τους αντιμετωπίζουμε;
 • Πως ένας επαγγελματίας εργαζόμενος μπορεί να επανορθώσει τυχόν λάθη και έτσι να συμβάλλει θετικά στην διατήρηση του δυσαρεστημένου πελάτη του;
Αποτελεσματική Επικοινωνία με τον Πελάτη
 • Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας στη πελατοκεντρική μας προσέγγιση.
 • Η επικοινωνία και οι στόχοι της:  Πως λειτουργεί;  Σαν γέφυρα ή σαν φράγμα;,
 • Η επικοινωνία είναι έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα;
 • Υπάρχουν κατάλληλες τεχνικές στην επικοινωνία και ποιες είναι αυτές;
 • Γιατί ως ομιλητής πρέπει να συντονίζομαι στο μήκος κύματος του πελάτη μου και ιδιαίτερα του δύσκολου;
 • Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το “βάζω την κασέτα να παίζει;”
 • Ποια είναι η διαφορά της απρόσωπης από την προσωποποιημένη εξυπηρέτησή του;
 • Ποιές λέξεις πρέπει να χρησιμοποιώ, ποιές να αποφεύγω και πως μετατρέπω τις αρνητικές εκφράσεις σε θετικές;
 • Ποιος είναι αποτελεσματικότερος στην επικοινωνία με τον πελάτη: Ο ομιλητής ή ο ακροατής;
 • Πότε πρέπει να μετατρέπομαι σε καλύτερο ακροατή;
 • Πώς ακούω ενεργητικά και όχι παθητικά;
 • Η σημασία της γλώσσας του σώματος και οι ιδιαιτερότητές της.
 • Γιατί η σωματική γλώσσα είναι συχνά πιο σημαντική από την προφορική;
 • Μέτρηση προσωπικών ικανοτήτων στην κάθε μορφή επικοινωνίας μας.
 • Μέθοδοι βελτίωσης στη διαπροσωπική, γραπτή και μη λεκτική επικοινωνία.
Επαγγελματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Εμείς και το τηλέφωνο. Ευκαιρία ή πρόβλημα στην επαγγελματική μας ζωή;
 • Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ διαπροσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας;
 • Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • Γιατί η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας από το τηλέφωνο είναι πιο δύσκολη από ότι η διαπροσωπική;
 • Χαρακτηριστικά τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • Tα λάθη μεταξύ πομπού και δέκτη και οι αιτίες που μπλοκάρουν την τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Βασικές αρχές χρήσης τηλεφώνου.
 • Κανόνες δεοντολογίας μέσω τηλεφώνου.
 • Κανόνες αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Ποια η Σημασία της Συνεργασίας με τους άλλους  Συναδέλφους;
 • Γιατί είναι απαραίτητη στην εξυπηρέτηση η συνεργασία όλων των συναδέλφων μας από όλα τα τμήματα που εμπλέκονται;
 • Ποια  είναι  τα  βασικά  πλεονεκτήματα  της  εταιρικής  συνεργασίας;
 • Ο  «μύθος» της αποτελεσματικής ομάδας.
 • Προβλήματα  &  αίτια  αποτυχίας ομάδας.
 • Πώς συνεργάζονται  άτομα με διαφορετικές ικανότητες;
 • Γιατί ένα αποδεδειγμένα ικανό άτομο μπορεί  να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
 • Ποιες  ικανότητες  είναι  απαραίτητες  για  το  «κτίσιμο & το δέσιμο»  μίας  ομάδας;
 • Ατομικές  συμπεριφορές  &  «δέσιμο»  ομάδας.
 • Χαρακτηριστικά  &  προϋποθέσεις  λειτουργίας  αποτελεσματικής  ομάδας.
 • Για  μία  σωστή  ομάδα:  Αντιπαράθεση  ιδεών  και  όχι  προσωπικοτήτων.
 • Η  πυραμίδα  μίας  αποτελεσματικής  ομάδας.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.