Navigating Organizational CHANGE & Transition

Διοίκηση Αλλαγών στην επιχείρηση

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
350 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ζερίτης Γιώργος | BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS – CGMCA International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το σύγχρονο VUCA περιβάλλον δημιουργεί προκλήσεις που απαιτούν από τους οργανισμούς να δράσουν πέρα από τα όρια των εμπειριών τους. Η εφαρμογή αλλαγών, οργανωτικών ή/και «πλεύσης», αποτελεί την στρατηγική απάντησή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και την αβεβαιότητα. Την μοναδική σταθερά στην επιδίωξή τους για προσαρμογή, επιβίωση και επιτυχή «μετάβαση» στο …. υπό διαμόρφωση ακόμη αύριο. Εντούτοις, το χάσμα μεταξύ του ρυθμού & μεγέθους της αλλαγής και της ικανότητας των οργανισμών να τη διαχειρίζονται συνεχίζει να διευρύνεται. Η ικανότητα πρόβλεψης, διαχείρισης και αξιοποίησης της αλλαγής είναι συχνά η διαφορά μεταξύ ηγετικής θέσης στην αγορά και εξαφάνισης. Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν το 70% των αλλαγών που εφαρμόζονται δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Οι «μεταβάσεις» εμπεριέχουν κινδύνους, δεν περιορίζονται απλά και μόνο στη «λείανση» των όποιων αντιστάσεων για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων. Απαιτούν περισσότερη ηγεσία από περισσότερους ανθρώπους, ενώ η διαχείριση της «ανθρώπινης πλευράς» της αλλαγής είναι συχνά το πιο δύσκολο και κρίσιμο συστατικό της επιτυχούς εφαρμογής νέων δομών και προσεγγίσεων. Στόχος μας με το εντατικό και συνάμα διαδραστικό αυτό Πρόγραμμα είναι να αναπτύξετε την απαραίτητη νοοτροπία αλλαγής – Change Mindset – και τις βασικές δεξιότητες προκειμένου να μπορείτε να καθοδηγήσετε αποτελεσματικά την ομάδα, το τμήμα ή/και τον οργανισμό σας σε περιόδους αλλαγών, να υποστηρίξετε την αλλαγή όχι απλά να συμβεί αλλά και να διαρκέσει, αξιοποιώντας τα πολλαπλά οφέλη που επιφέρει. Με το πέρας του Προγράμματος θα είστε σε θέση να:
 • καθορίσετε τα Βήματα, τις Φάσεις και τα Ορόσημα – κλειδιά του δικού σας «ταξιδιού αλλαγής»
 • αναπτύξετε στρατηγικές και τεχνικές για την διαχείριση/διοίκηση του εαυτού σας και των άλλων σε συνθήκες αλλαγών, χτίζοντας κατανόηση, ευθυγράμμιση και δέσμευση στον κοινό σκοπό
 • διακρίνετε «Πώς» οι «άλλοι» αντιλαμβάνονται και βιώνουν την αλλαγή έτσι ώστε να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε αποτελεσματικά μαζί τους, υποστηρίζοντας και επιταχύνοντας την αλλαγή
 • διαμορφώσετε το προσωπικό σας Πλάνο δράσης – είτε άμεσα ως προετοιμασία αλλά και κατά την περίοδο των αλλαγών – με την αξιοποίηση ενός πρακτικού «χάρτη πορείας» και άλλων εργαλείων που θα λάβετε
 • να εκκινήσετε την καλλιέργεια μιας πιο ευέλικτης και πιο «ανοικτής» στην αλλαγή εργασιακής κουλτούρας προς όφελος της δικής σας «μετάβασης», όποτε και εάν αυτή απαιτηθεί από τις συνθήκες
Σε ποιους απευθύνεται Το Πρόγραμμα προσελκύει επιχειρηματίες και στελέχη μεσαίου & ανώτερου επιπέδου από ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, κλάδων και μεγέθους εταιριών – οργανισμών που:
 • είναι επιφορτισμένα με τον σχεδιασμό της στρατηγικής κατεύθυνσης
 • αναζητούν νέες ιδέες, συμμετέχουν σε συζητήσεις ή/και έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης για βιώσιμη αλλαγή στις επιχειρήσεις τους
 • ξεκινούν σημαντικές αλλαγές σε διαδικασίες, στρατηγικές, δομές ή κουλτούρα στον οργανισμό, στο τμήμα ή στην ομάδα τους
 • βρίσκονται εν μέσω οργανωτικών ή/και λειτουργικών αλλαγών και προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέους ρόλους και ευθύνες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές HR
 • Επιχειρηματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)
 • Τεχνικούς Διευθυντές (ΙΤ Managers, CTO’s)
 • Στελέχη Ξενοδοχείων Εποχικής Λειτουργίας
 • Στελέχη Ξενοδοχείων Συνεχούς Λειτουργίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 13 ώρες και 30 λεπτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Nature & Realities of Change. Διαμόρφωση Στρατηγικής σε συνθήκες VUCA
 • Οι κύριοι Λόγοι για τους οποίους οι περισσότερες πρωτοβουλίες αλλαγής ή/και ανανέωσης αποτυγχάνουν
 • Change Readiness Indicator. Πόσο έτοιμοι είστε να υποδεχθείτε τη αλλαγή;
 • Ο «Αντίκτυπος» της Αλλαγής. Σε ποιες Προκλήσεις και Ανάγκες πρέπει να απαντήσετε προκειμένου να δώσετε ώθηση στην αλλαγή
 • “By the Book” or “On the Fly”; Ποια είναι η «Σχέση» σας με την αλλαγή; Ποια των ανθρώπων σας;
 • Πώς θα μεγιστοποιήσετε τη Συνεισφορά τους κατά την εφαρμογή των αλλαγών;
 • Πώς θα τους παρακινήσετε σε Δράση;
 • Blind spots & Mind-traps που πρέπει να αποφύγετε
 • Αντιμετώπιση Αντιστάσεων
 • Πώς θα «Ξεπαγώσετε» το status-quo
 • Πώς θα Εισάγετε νέες πρακτικές
 • Πώς θα κάνετε τις αλλαγές να Διαρκέσουν
 • Building a Change-receptive identity – προκλήσεις για τους Ηγέτες Ανάπτυξη Ατομικού Πλάνου Δράσης

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.