Η Σωστή Επιλογή Προσωπικού & Αξιολόγηση Ανθρώπινων Πόρων!

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
Διάρκεια
20 hours
Κόστος
250 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κελπέκης Νικόλας | Επικοινωνιολόγος, με Ειδίκευση στα Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης και στην Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επιλογής προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Η εμπέδωση των σύγχρονων μεθόδων επιλογής προσωπικού, που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των ορθολογικών κριτηρίων στελέχωσης μιας θέσης εργασίας.
 • Η εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.
 • Η αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων μιας θέσης εργασίας.
 • Η κατανόηση της αναγκαιότητας ορθολογικής προσέγγισης και της δημιουργίας εργαλείων αντικειμενικής μέτρησης των επιδόσεων του προσωπικού.
 • Η συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων που θα αποκτήσουμε στην άσκηση διοίκησης, κάνοντας χρήση ενός ορθολογικού συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 20 ώρες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HR
 • Επιχειρηματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • Επιλογή
 • Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση
 • Παρακίνηση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Η περιγραφή θέσης εργασίας ως εργαλείο επιλογής προσωπικού
 • Το περιεχόμενο της περιγραφής θέσης εργασίας
 • Τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής δόμησης μιας περιγραφής θέσης εργασίας
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 • Πηγές άντλησης εκπαιδευμένων υποψηφίων
 • Η σύνταξη μιας αποτελεσματικής δημοσίευσης προσφοράς θέσης εργασίας
 • Συλλογή και ταξινόμηση βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • Στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε στο βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου
 • Κριτήρια αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Ο ρόλος της προσωπικής συνέντευξης στην επιλογή προσωπικού
 • Στοιχεία για την αποτελεσματική διεξαγωγή μιας συνέντευξης επιλογής προσωπικού
 • Μεθοδολογία της συνέντευξης επιλογής
 • Τί πρέπει να προσέξουμε κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής προσωπικού
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 • Ποιος αποφασίζει για την πρόσληψη και γιατί
 • Ο ρόλος των συμβούλων κατά την λήψη απόφασης επιλογής προσωπικού
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού: οι ενέργειες μετά τη λήψη απόφασης
 • Μετά την πρόσληψη
ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 • Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας
 • Η ιεράρχηση της δομικής σημασίας των θέσεων εργασίας
 • Η βαθμολόγηση των θέσεων εργασίας
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 • Προδιαγραφές απόδοσης
 • Δείκτες αποτελεσματικότητας
 • Διαδικασία ελέγχου αποτελεσμάτων
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
 • Οι όροι τοι παιχνιδιού
 • Τα εργαλεία μεσοπρόθεσμης δράσης
ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
 • Ο ρόλος του προϊσταμένου στην απόδοση του υφισταμένου
 • Η διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης του υφισταμένου
ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
 •  Τρόπος διοίκησης της ατομικής απόδοσης του υφισταμένου
 • Στόχοι
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά
CASE STUDIES

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.