Η Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία από το «Α» έως το «Ω»

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 10 Απριλίου 2024
Διάρκεια
16 hours
Κόστος
200 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κελπέκης Νικόλας | Επικοινωνιολόγος, με Ειδίκευση στα Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης και στην Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Η κατανόηση των δυσκολιών της διαπροσωπικής επικοινωνίας και η υπέρβασή τους
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής μεταβίβασης και λήψης μηνυμάτων
 • Η δημιουργία ομαδικής συνείδησης για την παραγωγή ωφέλιμου έργου v  Ο δημιουργικότερος χειρισμός των εργασιακών σχέσεων μας με τους άλλους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Διευθυντές τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
 • Σύμβουλοι εξυπηρέτησης πελατών
 • Προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 16 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Η εμπειρία της αποτυχημένης επικοινωνίας
 • Παράγοντες αποτυχίας της διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Μοντέλα επικοινωνίας

 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Η θεμελιώδης ανθρώπινη σχέση: Εγώ και ο Άλλος σε σχέση ανταλλαγής
 • Πομπός – Δέκτης – Κανάλι – Μήνυμα
 • Ο καθοριστικός ρόλος του feed back
 • Επικοινωνιακοί «θόρυβοι»

 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Λεκτική επικοινωνία
 • Μη λεκτική επικοινωνία («γλώσσα του σώματος»)
 • Σχέση μεταξύ λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Τρόποι εκδήλωσης της «γλώσσας του σώματος»
 • Κατηγορίες μη λεκτικών μηνυμάτων
 • Χειρισμός της «γλώσσας του σώματος»

 

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Γένεση και ιδιότητες των δικτύων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Αναπαράσταση σε γράφημα και ανάλυση των δικτύων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Η επικοινωνία ως φορέας του εργασιακού αποτελέσματος
 • Αντίληψη του εργασιακού περιβάλλοντος
 • Διαχείριση εργασιακών δεδομένων

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • Η διακίνηση της πληροφορίας εντός της επιχείρησης
 • Επικοινωνία και παραγωγικότητα

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

 • Προβλήματα και εμπόδια επικοινωνίας
 • Η ενεργή ακοή
 • Βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων μας στον εργασιακό χώρο

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης στην επικοινωνία
 • Αντίληψη της πραγματικότητας
 • Η προσπάθεια κατανόησης
 • Ο διάλογος κωφών
 • Η αναμετάδοση μηνύματος
 • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
 • Ερμηνεία της γλώσσας του σώματος
 • Οι επικοινωνιακές επιπτώσεις του feed-back
 • Εμπειρία δικτύου επικοινωνίας
 • Είστε καλός ακροατής;
 • Ικανότητα εφαρμογής γραπτών οδηγιών
 • Σχέδιο προσωπικής βελτίωσης στην επικοινωνία

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.