High-Impact Leadership | Mastering a high-Performance Mind-set

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
280 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ζερίτης Γιώργος | BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS – CGMCA International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer.

Περιγραφή / Στόχος

Ένα ολοένα πιο περίπλοκο και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζεται ηγέτες με αυτοπεποίθηση που μπορούν να ανταποκριθούν στρατηγικά στις οργανωτικές προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμπνέουν και παρακινούν τους ανθρώπους γύρω τους. Στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει στελέχη υψηλών δυνατοτήτων να ξεπεράσουν τις πολυσύνθετες προκλήσεις που αναδύονται καθώς αναλαμβάνουν ρόλους αυξανόμενης ευθύνης. Εστιάζει στην ανάπτυξη της αναγκαίας νοοτροπίας και την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και πρακτικών ηγεσίας που θα τους επιτρέψουν να ορίσουν την κατεύθυνση εν μέσω ασάφειας και αλλαγών, να συνδεθούν με τους ανθρώπους τους κινητοποιώντας τους στον κοινό σκοπό, και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων. Θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν αυτογνωσία για το προσωπικό τους στυλ ηγεσίας και τον αντίκτυπό του, να εξερευνήσουν τα δυνατά τους σημεία αλλά και τομείς προς περαιτέρω ανάπτυξη, να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να επιτυγχάνουν αποτελέσματα μέσω άλλων, ώστε να επεκτείνουν τον ηγετικό τους αντίκτυπο και τη δυναμική της ομάδας /οργανισμού τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας και βαθμίδας, που είναι επιφορτισμένα με το προκλητικό και απαιτητικό καθήκον της διοίκησης ομάδων. Θα έχει μεγάλη αξία εάν έχετε ως στόχο να οδηγήσετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, παρέχοντας ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει τη διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ομάδας  / οργανισμού σας εν μέσω ρευστότητας και αβεβαιότητας.

Περιεχόμενα

 • Ηγεσία σε συνθήκες VUCA. Προκλήσεις & Ευκαιρίες
 • Όραμα & Στόχοι. Διασφαλίζοντας Συν-αντίληψη, Συμμετοχή & Παρακίνηση
 • Στοχοθέτηση & Διαχείριση της Απόδοσης. Καθορισμός Προτεραιοτήτων
 • Self-Management. Ενίσχυση Προσωπικής & Διαπροσωπικής Επίγνωσης προς όφελος της Συνεργατικότητας
 • Χτίζοντας Εμπιστοσύνη. Βελτίωση Σχέσεων & Συνεργασιών μέσω EQ-centred Επικοινωνίας
 • Διαχείριση Συναισθημάτων για λείανση Αντιστάσεων και καλύτερα Αποτελέσματα
 • Δίνοντας & Ζητώντας Feedback. Οι Επιπτώσεις της Ανατροφοδότησης στην Απόδοση
 • «Λεπτά» σημεία & χειρισμοί για εποικοδομητικές Συζητήσεις (Reviews) αξιολόγησης
 • Διαφορετικά Στυλ Επικοινωνίας και η επίδρασή τους στη Διαδικασία Ανατροφοδότησης
 • Καλλιεργώντας Νοοτροπία Ανάπτυξης (Growth Mind-set) στην Ομάδα – Οργανισμό
 • Καινοτόμοι τρόποι Σκέψης & Εργασίας εν μέσω Ρευστότητας και Αβεβαιότητας
 • Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της Δέσμευσης και της συνειδητής ανάληψης Ευθύνης (Positive Accountability) για την επίτευξη Αποτελεσμάτων
 • Αναγνώριση αρνητικών Μοτίβων (Patterns) και υπέρβαση αντιπαραγωγικών Συμπεριφορών.
 • Change Management. Χτίζοντας Ευθυγράμμιση & Δέσμευση στον κοινό Σκοπό
 • Μεγιστοποιώντας τη Συνεισφορά των άλλων κατά την εφαρμογή των αλλαγών
 • Αντιμετώπιση Εμποδίων & Συναισθηματικών Αντιδράσεων

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.