Επαγγελματική Γραπτή Επικοινωνία

Πρακτική Εφαρμογή στα γραπτά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
200 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κελπέκης Νικόλας | Επικοινωνιολόγος, με Ειδίκευση στα Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης και στην Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων

Στόχος:

Σκοπός του Εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας σε όλους τους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τον γραπτό λόγο για την ολοκληρωμένη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, αλλά και να χειρίζονται αποτελεσματικά κείμενα που απευθύνονται προς τους εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα εξυπηρέτησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διοικητικούς Υπαλλήλους επιχειρήσεων
 • Διευθυντές και Προϊστάμενους τμημάτων
 • Επιχειρηματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 12 ώρες.

Αναλυτική Θεματολογία:

 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Η γραπτή επικοινωνία και η εικόνα της εταιρείας
 • Το μήνυμα και τα χαρακτηριστικά του
 • Παράμετροι της αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας
 • Βασικοί τύποι και μορφές αλληλογραφίας-Είδη και μορφές εγγράφων
 • Ύφος και στυλ γραφής
 • Ο τρόπος που σκεφτόμαστε για τη δόμηση του κειμένου
 • Η επιλογή και χρήση των λέξεων
 • Τι λέγεται και δεν γράφεται, τι γράφεται και δεν λέγεται.
 • Αναγνώριση του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε.
 • Πλεονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας
 • Γιατί πρέπει να ακολουθούμε πρότυπα;
 • Τι πραγματικά θέλει ο πελάτης από ένα μεσιτικό γραφείο;
 • Γραφή παραγράφων με πλήρες νοηματικό περιεχόμενο
 • Βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, γραπτών και προφορικών.
 • Δημιουργία και επικοινωνία πειστικών μηνυμάτων
 • Ανάπτυξη περιεχομένου και επιχειρηματολογίας
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Οι ανάγκες γραφής των διαφορετικών τύπων γραπτής επικοινωνίας:
  • Επιστολές
  • Ε-mails
  • Αναφορές (Reports)
  • Εσωτερική επικοινωνία (memos)
  • Εγκύκλιοι
  • Υποδείγματα διαφορετικών τύπων επιστολών και εγγράφων της εταιρείας μας
  • Επιστολές πωλήσεων
  • Ευχαριστήριες επιστολές
 • Πως αποφεύγουμε τα λάθη στη χρήση της γλώσσας
  • Προσαρμογή των κειμένων στην επιθυμητή γλώσσα (Ελληνική ή Αγγλικά)
  • Τρόπος σύνταξης βασικών επιστολών, emails στην Αγγλική γλώσσα
  • Διαφοροποιήσεις λέξεων και προτάσεων από την Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που η επικοινωνία θα πρέπει να γίνει στην Αγγλική
 • Η σημασία του σωστού αρχείου
 • Πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές, στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων και οι οποίες θα αξιολογούνται την επόμενη ημέρα του μαθήματος.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.