ΕΙΣΠΡΑΞΤΕ τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ χωρίς να ΧΑΛΑΤΕ τις ΣΧΕΣΕΙΣ

Είσπραξη Υπολοίπων Πελατών

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης | Εισηγητής με μακροχρόνια εμπειρία σε θεματολογίες όπως: Διαπραγματεύσεων, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Επικοινωνίας.

Στόχος:

Οι εισπράξεις υπολοίπων είναι κρίσιμη δραστηριότητα σε κάθε επιχείρηση. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων  για αποτελεσματικές εισπράξεις οφειλών χωρίς να χαλούν οι σχέσεις ακόμα και αν οι καταστάσεις δεν όπως τις θέλουν.

Ημερομηνία και ωράριο: Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 | 17:00 – 22:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

Θεματολογία:

 • Οι παράγοντες επιτυχίας της είσπραξης Μύθοι, Λάθη και παγίδες
 • Η Προσωπικότητα του ατόμου της είσπραξης
 • Η Διαδικασία και η Οργάνωση της είσπραξης Οι Αντιρρήσεις του οφειλέτη
 • Η Επικοινωνία και η φρασεολογία της
 • Οι Στρατηγικές, τακτικές της Η Διαπραγμάτευση της είσπραξης
 • Τα εναλλακτικά σενάρια και πως προετοιμάζονται
 • Πειστικές επικοινωνιακές εκφράσεις
 • Μεθοδολογίες επαφών
 • Το Ψυχογράφημα των οφειλετών
 • Οι κατηγορίες, οι προσωπικότητες, η συμπεριφορά τους
 • Πως αντιμετωπίζεται η διαφορετικότητα τους
 • Η Προσωπική, η Τηλεφωνική, η Ηλεκτρονική επαφή είσπραξης
 • Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Μύθοι, Λάθη και Παγίδες
 • Δεκάδες Συμπερασματικές συμβουλές

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.