Advanced Effective Management

Ενδυνάμωση Διοικητικών Ικανοτήτων

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024
Διάρκεια
16 hours
Κόστος
320 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relations. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντικό πρώην στέλεχος μεγάλης Ελληνικής τράπεζας με εκπαιδευτική Εμπειρία πάνω από 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά σεμινάρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης προσωπικών & διαπροσωπικών διοικητικών ικανοτήτων (Personal & Relationship Management) καθώς και Εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Να εμπλουτίσει τις γνώσεις & τις ικανότητες στο management ανθρώπινου δυναμικού στα στελέχη που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα στους χώρους εργασίας  τους,
 • Να εστιάσει στις κατάλληλες διοικητικές συμπεριφορές των προϊσταμένων προς τους υφισταμένους  τους,
 • Να διαχειρισθούν με επωφελή για όλους τρόπο τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως είναι η επίπληξη και οι συγκρούσεις μεταξύ τους,
 • Να τους μεταδώσει πρακτικές αποτελεσματικότερης παρακίνησης της απόδοσης τους στους  εργασιακούς  του  χώρους,
 • Να δημιουργήσει και να διατηρήσει αποτελεσματικές ομάδες εργασίας, καθώς και να αναπτύξει τις σχέσεις  συνεργασίας  μεταξύ  τους,
 • Να τους καθοδηγήσει με επιτυχία στην επίτευξη των επαγγελματικών στόχων της επιχείρησης  τους.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Διαχειρίζονται πιο εύκολα τις σύγχρονες, απαιτητικές και πιό δύσκολες καταστάσεις στον χώρο ευθύνης τους,
 • Εμβαθύνουν περισσότερο στην έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας,
 • Κατανοήσουν και βελτιώσουν τις έννοιες της συνεργασίας και της ομαδικότητας,
 • Γνωρίζουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο παρακίνησης του προσωπικού τους,
 • Εφαρμόζουν τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης αρνητικών συμπεριφορών σε μια ομάδα και πως αυτές μπορούν να μετατραπούν σε θετικά αποτελέσματα,
 • Ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συμπεριφορές στις ομάδες εργασίας τους,
 • Λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στις διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)
 • Διευθυντές Διασφάλισης Ποιότητας
 • Διευθυντές Παραγωγής
 • Τεχνικούς Διευθυντές (ΙΤ Managers, CTO’s)
 • Στελέχη Δ/νσης Προμηθειών
 • Logistics Managers

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 16 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μanagement ανθρώπινου δυναμικού

 • Λειτουργίες Management & (σύντομη) αναφορά στα βασικά καθήκοντα των προϊσταμένων: Προγραμματισμό, Οργάνωση, Στελέχωση, Διεύθυνση – διοίκηση, Ελεγχο.

Αποτελεσματική  Διεύθυνση – Διοίκηση  (Διαφορές  Μάνατζερ  από  Ηγέτη)

 • Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα των προϊσταμένων;
 • Αρκούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι εμπειρίες τους;
 • Τι άλλο χρειάζεται ακόμα προκειμένου να αποδειχτούν επιτυχημένοι στα καθήκοντά τους;
 • Υπάρχει «μαγική συνταγή» στο Μάνατζμεντ για την επιτυχία των στόχων τους;
 • Σε τι διαφέρουν οι προϊστάμενοι μεταξύ τους;
 • Οι έννοιες Μάνατζερ  και Ηγέτης συμπίπτουν απαραίτητα;
 • Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά διοικητικά στυλ;
 • Ποιος θεωρείται ως ο πιό επιτυχημένος;
 • Οι Μάνατζερς με τους Ηγέτες σε μία επιχείρηση μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά;
 • Τι σημαίνει πρακτικά ανθρωποκεντρικός & τι εργοκεντρικός προϊστάμενος;
 • Ποια είναι τα κύρια κριτήρια της επιτυχίας για ένα ανθρωποκεντρικό και ένα εργοκεντρικό προϊστάμενο;
 • Γιατί οι προϊστάμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν διαφορετικές διοικητικές ικανότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον;
 • Η μέχρι τώρα αποδεδειγμένη επαγγελματική επιτυχία ενός στελέχους εγγυάται & την επόμενη;
 • Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
 • Το ηγετικό στοιχείο στην λειτουργία του management.
 • Πως αναγνωρίζεται ένας Ηγέτης;
 • Τι σημαίνει το φαινόμενο «Εκτροχιασμός του Ηγέτη»;

Τεχνικές  χειρισμού  αρνητικών  και  θετικών  συμπεριφορών  υφισταμένων:   Απόδοση  επίπληξης – παρατήρησης  &  κατάλληλη  απονομή  αναγνώρισης – επαίνου

 • Γιατί ένας προϊστάμενος οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανεπιθύμητες και συχνά δυσάρεστες καταστάσεις προσωπικού, όπως είναι οι επιπλήξεις – παρατηρήσεις;
 • Ποιες είναι εκείνες οι κατάλληλες τεχνικές, που οφείλει να υιοθετεί ένας προϊστάμενος σε τέτοιες αρνητικές περιπτώσεις, ώστε να επιδρά εποικοδομητικά & στις καταστάσεις αυτές;
 • Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιές θεωρούνται πιο αποτελεσματικές;
 • Διάκριση μεταξύ προσωπικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς.
 • Ποια η κρίσιμη διαφορά μεταξύ της προσωπικότητας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς;
 • Με ποια από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος και γιατί;
 • Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους και ποια λάθη συνήθως κάνει ένας προϊστάμενος, όταν χρειάζεται να κάνει δικαιολογημένα μία επίπληξη;
 • Ενας προϊστάμενος που κάνει μία επίπληξη «χάνει το κύρος του»;
 • Πότε και για ποιους λόγους είναι σκόπιμο να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
 • Για ποιους λάθος λόγους ένας προϊστάμενος αποφεύγει συνειδητά ή ασυνείδητα να λέει  «μπράβο»;
 • Γιατί, όμως, αν δεν αποδοθεί με τον κατάλληλο τρόπο η επιβράβευση μπορεί να επιδράσει αρνητικά και να προκαλέσει ακόμα και προβλήματα;
 • Τι πρέπει να εξετάζει προσεκτικά σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος;
 • Ποιος ο ρόλος της επικοινωνίας του προϊσταμένου και στις δύο αυτές καταστάσεις;

Παρακίνηση – Καθοδήγηση

 • Ποιά είναι η σημασία της υποστηρικτικής συμπεριφοράς του προϊσταμένου προς τους υφισταμένους του;
 • Πως επιδρά θετικά και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος στη συμπεριφορά των υφισταμένων του;
 • Διάγνωση εργασιακών αξιών εκάστου εργαζόμενου ανεξαρτήτως της ιεραρχικής του θέσης.
 • Συμπίπτουν τα κριτήρια της συμπεριφοράς του ανάλογα με την θέση ή την ειδικότητά του;
 • Πώς ένας προϊστάμενος παρακινεί και καθοδηγεί έμπρακτα το προσωπικό του, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή win-win situation;
 • Τεχνικές βελτίωσης συμπεριφοράς και επίδοσης του προσωπικού.
 • Ποιας μορφής κίνητρα μπορεί να χρησιμοποιεί ένας προϊστάμενος;
 • Αποτελεσματικά κίνητρα θεωρούνται μόνο τα υλικά;
 • Η διαδικασία της εκχώρησης αρμοδιοτήτων βοηθάει σε αυτή την διοικητική λειτουργία & πως;
 • Ο συγκεντρωτικός προϊστάμενος (που δεν κάνει συνήθως λάθη), είναι καλός προϊστάμενος για όλους τους υφισταμένους του;
 • Ενας τέτοιος προϊστάμενος βοηθάει μακροπρόθεσμα τον εαυτό του & τους υφισταμένους του;
 • Το brain storming βοηθάει στην ανάπτυξη της παρακίνησης των υφισταμένων του και αν ναι ποια είναι η κατάλληλη διαδικασία;
 • Πως εμπνέει γενικότερα την Παρακίνηση και την Αυτοπαρακίνηση στους υφισταμένους του;
 • Ποια είναι η διαφορά της πειθαρχίας από την αυτοπειθαρχία;

Ο  ρόλος  του  σύγχρονου  προϊσταμένου  στη  δημιουργία  μίας  αποτελεσματικής ομάδας  

 • Πως ο αποτελεσματικός προϊστάμενος μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη & διατήρηση της επιτυχημένης ομάδας του;
 • Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις λειτουργίας μίας αποτελεσματικής ομάδας.
 • Η δυναμική της ομάδας. Τυπικές και άτυπες ομάδες.
 • Ποιο είναι το άριστο μέγεθος μίας ομάδας; Οι «μύθοι» της αποτελεσματικής ομάδας.
 • Η πυραμίδα της αποτελεσματικής ομάδας.
 • Ποιες  ικανότητες  είναι  απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
 • Τύποι μελών ομάδας (κατά Belbin) Από ποιούς παράγοντες  εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας ομάδας;
 • Για  την  επιτυχημένη  απόδοση  της  ομάδας  αυτής,  παίζουν  ρόλο  μόνο  οι γνώσεις,  οι  ικανότητες,  οι  εμπειρίες  ή  και  οι  συμπεριφορές;
 • Γιατί ικανά και ευφυή άτομα μπορεί να αποτύχουν ως μέλη μίας ομάδας;
 • Προβλήματα και αίτια αποτυχίας μίας ομάδας.
 • Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές γνώσεις & ικανότητες και πιθανόν με αντιπάθειες μεταξύ τους και ποιος ο ρόλος του προϊσταμένου τους στην περίπτωση αυτή;

Διαχείριση Συγκρούσεων

 • Γιατί οι συγκρούσεις είναι συχνά μία αναπόφευκτη συνέπεια σε όλους σχεδόν τους  εργασιακούς χώρους, που πρέπει να διαχειρισθούν οπωσδήποτε οι προϊστάμενοι;
 • Είδη και αίτια τέτοιων Συγκρούσεων στους εργασιακούς χώρους.
 • Τι είδους προσωπικά και επαγγελματικά εμπόδια δημιουργούν τις συγκρούσεις;
 • Κατανόηση της ατομικής συμπεριφοράς και αναγνώριση ιδιαίτερων περιπτώσεων.
 • Πως πρέπει να διαχειρίζεται ο προϊστάμενος όσους δημιουργούν εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας του;
 • Πώς μπορεί ο ίδιος να αντιμετωπίζει εποικοδομητικά τις συγκρούσεις;
 • Ποιές είναι γενικότερα οι θετικές επιπτώσεις για όλους από την αποτελεσματική επίλυσή τους;
 • Πότε και πως επιτρέπεται να ενθαρρύνονται οι διαφωνίες και ενίοτε και οι συγκρούσεις  μεταξύ των εργαζομένων;
 • Ξεκινώντας από τον εαυτό μας, το ότι καταλαβαίνω τον άλλον που τυχόν συγκρούομαι, σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του και ότι συμμερίζομαι οπωσδήποτε και τις απόψεις του;
 • Ποιος είναι ο εποικοδομητικός τρόπος διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων;

Eπίλυση  προβλημάτων  –  Λήψη  αποφάσεων

 • Ποια είναι η σωστή απόφαση;
 • Η ατομική ή η συλλογική λήψη αποφάσεων;
 • Ποιά είναι τα κατάλληλα κριτήρια λήψης των ατομικών ή ομαδικών αποφάσεων;
 • Χρόνος, κρισιμότητα ή εμπειρία; Μέθοδοι – τεχνικές μοντέλα λήψης αποφάσεων.
 • Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει ένας προϊστάμενος στη λήψη αποφάσεων;
 • Ποια είναι τα εμπόδια και τα προβλήματα στην πρακτική διαδικασία;
 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βήματα επίλυσης προβλημάτων.

Επιπλέον Θέματα Ανάλυσης

 • Η πρωταρχική έννοια της διαχείρισης του αποτελεσματικού Time Management του προϊσταμένου στην επαγγελματική του καθημερινότητα.
 • Ποιός προϊστάμενος οιουδήποτε ιεραρχικού επιπέδου θεωρείται Αποτελεσματικός;
 • Ποιά η διαφορά του Αποτελεσματικού από ένα απλά Ικανό προϊστάμενο;
 • Η σημασία της κατάλληλης Επιλογής & Τοποθέτησης προσωπικού για τη δημιουργία  της  αποτελεσματικής  ομάδας.
 • Ο κρίσιμος ρόλος της Επικοινωνίας στις διοικητικές πρακτικές ενός προϊσταμένου.
 • Η εφαρμογή από πλευράς του της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο χώρο εργασίας.
 • Ποιά η σημασία της αυστηρής αλλά δίκαιης Αξιολόγησης της απόδοσης στην ομάδα του.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.