Εξειδικευμένες Θεματολογίες

Διοίκηση Προμηθειών – Procurement Management
International Trade Finance & Contracting | Μέσα Διασφάλισης Πληρωμών Διεθνών Συναλλαγών
Effective Business Plan
PRINCE2® Foundation
Mastering the Art of PRICING
Τελωνειακές Διαδικασίες και Διατυπώσεις στις Διεθνείς Εμπορευματικές Συναλλαγές