Εξειδικευμένες Θεματολογίες

Diversity & Inclusion Training Workshop
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις Προμήθειες και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΑΙ)
PRINCE2® Foundation | 7th Edition
Διαδικασίες Υποβολής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών
Τεχνική & Διαδικασίες Εξαγωγών – Εισαγωγών | Διακανονισμοί Πληρωμής & Εξασφαλίσεις
Βία και Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας
Δωρεάν Σεμινάριο! Από το mobbing μέχρι το harassment…….ένας Νόμος δρόμος!
Whistleblowing | Το Νομοθετικό Πλαίσιο σύμφωνα με τον 4990/2022
Build up your Business English skills