Εξειδικευμένες Θεματολογίες

Whistleblowing | Το Νομοθετικό Πλαίσιο σύμφωνα με τον 4990/2022
Build up your Business English skills
Δεξιότητες Επαγγελματικής Πειθούς
Build up your Business English skills
Build up your Business English skills
Finance for non-Financials
Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών
Διοίκηση Προμηθειών – Procurement Management
International Trade Finance & Contracting | Μέσα Διασφάλισης Πληρωμών Διεθνών Συναλλαγών