Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Financial Accounting (FA)