Χορήγηση Πιστοποιητικού

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σε όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφόσον οι παρουσίες τους καλύπτουν το 90% του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Α.Ι.Α και να αποκτήσουν τον Επαγγελματικό τίτλο

Το κόστος των εξετάσεων είναι:

Η συμμετοχή σας στις εξετάσεις: 195£ και 150£ τέλος εγγραφής στον Α.Ι.Α

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Εξετάσεις – Final Exams:

Οι εξετάσεις διενεργούνται  από τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) και πραγματοποιούνται 2 φορές ετησίως, Δεκέμβριο & Ιούνιο, στην Ελληνική γλώσσα.

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος.