Αναλυτικός Οδηγός Μαθημάτων

Οι ανάγκες του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος προϋποθέτουν την απόκτηση γνώσεων & πρακτικών εξειδίκευσης που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή μας σ’ αυτό. Το Diploma in Auditing & Internal Review σχεδιασμένο αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό αποτελεί το πλέον σύγχρονο εφόδιο ανώτερης θεωρητικής & πρακτικής Εξειδίκευσης βασισμένο στα Διεθνή Λογιστικά και στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εισαγωγή – Η φύση και οι στόχοι της Ελεγκτικής διαδικασίας και του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Το κανονιστικό πλαίσιο των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
 • Το κανονιστικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Το περίγραμμα της ελεγκτικής διαδικασίας – τα βήματα της ελεγκτικής διαδικασίας
 • Η διαδικασία σχεδιασμού του Ελέγχου
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ενδείξεις (ευρήματα) Ελέγχου και πραγματικοί έλεγχοι-αξιολογήσεις
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών
 • Το στάδιο ολοκλήρωσης της Ελεγκτικής Διαδικασίας
 • Αναφορά Ελέγχου
 • Εσωτερικός Έλεγχος και εσωτερική επιθεώρηση